Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die verbonden zijn aan Noorlander Projectontwikkeling B.V. te weten www.residenceopduin.nl. Zodra u de bovengenoemde website bezoekt gaat u akkoord met de op dat moment geldende disclaimer. Deze disclaimer is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Datum laatste aanpassing: 17-2-2018

De bovengenoemde website is bedoeld om aanbieders en geïnteresseerden van woningaanbod in contact te brengen. Noorlander Projectontwikkeling B.V. faciliteert marktpartijen, de aanbieders, hun producten en/ of informatie onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt informatie over de woonwensen van websitebezoekers, de geïnteresseerden, verzameld om -voor zover mogelijk – vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Hoewel Noorlander Projectontwikkeling B.V.  de bovengenoemde marktpartijen verzoekt zorgvuldigheid in acht te nemen bij het leveren van informatie, kan Noorlander Projectontwikkeling B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeleverde informatie. Alle informatie (inclusief prijzen) worden op de websites van Noorlander Projectontwikkeling B.V. door de betrokken marktpartijen onder voorbehoud geleverd. Noorlander Projectontwikkeling B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door derden geleverde informatie, noch voor de door Noorlander Projectontwikkeling B.V. gepubliceerde informatie. Noorlander Projectontwikkeling B.V. aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor beslissingen die worden genomen op basis van de op zijn websites gepubliceerde informatie.

Bovenstaande is ook van toepassing op websites die op enigerlei wijze zijn verbonden aan de websites van Noorlander Projectontwikkeling B.V., via bijvoorbeeld hyperlinks of metatags.